صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی برای شرکت های فعال زیست فناوری تشکیل می‌شود

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – صندوق سرمایه گذاری خصوصی(PE) با تمرکز بر شرکت‌های فعال در حوزه‌های زیست فناوری، داور و درمان‌های نوین با اولویت طرحپ‌های تولید داروهای مشتق از پلاسما تاسیس و تشکیل می‌شود.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – صندوق سرمایه گذاری خصوصی(PE) با تمرکز بر شرکت‌های فعال در حوزه‌های زیست فناوری، داور و درمان‌های نوین با اولویت طرحپ‌های تولید داروهای مشتق از پلاسما تاسیس و تشکیل می‌شود.