صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر خلیج فارس برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها راه‌اندازی می‌شود

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و دانش بنیان رییس جمهور در مراسم امضای موافقت‌نامه با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیانی خبر داد که فناوری کارآمد، استاندارد و باکیفیت برای مجموعه‌های هلدینگ خلیج فارس تولید می‌کنند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و دانش بنیان رییس جمهور در مراسم امضای موافقت‌نامه با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیانی خبر داد که فناوری کارآمد، استاندارد و باکیفیت برای مجموعه‌های هلدینگ خلیج فارس تولید می‌کنند.