ضرورت ایجاد غول‌های فناوری در صنعت پتروشیمی/تامین نیازهای حوزه نفت به کمک فناوران بومی

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ایجاد غول‌های فناوری در صنعت پتروشیمی ایران را ضروری دانست و گفت: اگر برای ایجاد چنین مراکزی در صنایع بزرگ تلاش نکنیم ارزش افزوده این صنایع به نفع دیگر کشورها مصادره می‌شود و فقط مزیت سرزمینی این […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ایجاد غول‌های فناوری در صنعت پتروشیمی ایران را ضروری دانست و گفت: اگر برای ایجاد چنین مراکزی در صنایع بزرگ تلاش نکنیم ارزش افزوده این صنایع به نفع دیگر کشورها مصادره می‌شود و فقط مزیت سرزمینی این منابع عظیم طبیعی برای کشور باقی می‌ماند.