طراحی سامانه یکپارچه جذب دانشجویان بین الملل/۴۵ موسسه مجوز جذب دارند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- رییس سازمان امور دانشجویان از طراحی سامانه یکپارچه جذب دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌های کشور خبر داد و گفت: این سامانه در آینده‌ نزدیک به بهره‌برداری می رسد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- رییس سازمان امور دانشجویان از طراحی سامانه یکپارچه جذب دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌های کشور خبر داد و گفت: این سامانه در آینده‌ نزدیک به بهره‌برداری می رسد.