طرح‌های نوآورانه با محور حل چالش‌های آب و فرسایش خاک حمایت می‌شوند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه برای حل چالش‌های آب و فرسایش خاک مورد حمایت ستاد توسعه فناوری‌های آب فرسایش، خشکسالی و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری قرار می‌گیرند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه برای حل چالش‌های آب و فرسایش خاک مورد حمایت ستاد توسعه فناوری‌های آب فرسایش، خشکسالی و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری قرار می‌گیرند.