طرح‌های نوآورانه دانش‌بنیان‌ها برای تولید قطعات خودرو حمایت می‌شوند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – دومین نمایشگاه قطعات یدکی و مصرفی صنعت خودرو به منظور حمایت از طرح های نوآورانه دانش بنیان‌ها در تولید قطعات خودرو با فناوری بالا توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برپا می شود.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – دومین نمایشگاه قطعات یدکی و مصرفی صنعت خودرو به منظور حمایت از طرح های نوآورانه دانش بنیان‌ها در تولید قطعات خودرو با فناوری بالا توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برپا می شود.