پایگاه کارآفرینان موفق بررسی می کند؛

طرح جدید برای اشتغال فناور در روستای نوفن

مدیر توسعه زیست بوم کسب و کار صندوق کارآفرینی امید با اشاره به اجرای طرح «روستای نوفن» گفت: این طرح با هدف ورود فناوری به کسب و کارهای روستایی، افزایش بهره وری و اشتغال فارغ التحصیلان و جلوگیری از مهاجرت جوانان در روستاها عملیاتی می شود.

فاطمه حبیبی (خبرنگار): محمد صادق حسنی, مدیر توسعه زیست بوم کسب و کار صندوق کارآفرینی امید با اشاره به اجرای طرح «روستای نوفن» گفت: اجرای طرح «روستای نوفن» با هدف ورود فناوری به کسب و کارهای روستایی، افزایش بهره وری و اشتغال فارغ التحصیلان و جلوگیری از مهاجرت جوانان در روستاها عملیاتی می شود.

وی افزود: در گذشته سیاست های صندوق در راستای اشتغال محض بود اما امروز موضوع «انتقال فن آوری همراه با اشتغال» برای افزایش مهارت و درآمد روستاییان در اولویت است و صندوق کارآفرینی امید به عنوان حامی اشتغال روستایی طرح “روستای نوفن” را دنبال می کند که با استفاده از محصولات فناورانه شرکت‌های دانش بنیان و انتقال فناوری به روستاها و رونق اشتغال، راندمان تولید افزایش پیدا کند.

حسنی با بیان اینکه  این صندوق تنها 16صدم درصد از کل اعتبارات کشور را در اختیار دارد اما توانسته 19درصد از سبد اشتغال های خرد و کوچک را پوشش دهد بیان کرد: همچنین در اعتبارات تبصره 18 نیز شبکه بانکی کشور مکلف شده است که تسهیلات را در حوزه های مختلف برای ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک روستایی اختصاص دهد.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره 18قانون بودجه کشور با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده به دولت اجازه داده می‌شود 100درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی را در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.

مدیر توسعه زیست بوم کسب و کار صندوق کارآفرینی امید، سوق فناوری به سمت روستاها را از رویکردهای این صندوق دانست و گفت: توسعه کسب و کارهای روستایی با فناوری نوین در اولویت صندوق کارآفرینی امید است که در این خصوص به متقاضیان تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه  صندوق نظارت خود را بر نحوه اجرای طرح ها تشدید کرده است و در محل اجرا حاضر است تا طرح ها به انحراف کشیده نشود گفت: از سال 1400 توجه به رویکرد انتقال فناوری و کسب و کارهای روستایی بیشتر مطرح شد و به دنبال افزایش بهره‌وری، پایین آوردن هزینه های تولید و بازاریابی فروش محصولات هستیم.

مدیر توسعه زیست بوم کسب و کار صندوق کارآفرینی امید گفت: در راستای افزایش بهره وری در روستاها تلاش می کنیم تا شرکت های دانش بنیان فعال در بخش کشاورزی به اجرای طرح ها کمک کنند تا پیوست طرح ها همراه با دانش و فناوری باشد که تحول‌آفرین خواهد بود.

مدیر توسعه زیست بوم کسب و کار صندوق کارآفرینی امید به طرح های “روستای بدون بیکار”، “هر روستا یک محصول” و “روستای نوفن” اشاره کرد و افزود: طرح نوفن به معنای انتقال فناوری به کسب و کارهای روستایی است که دانش آموختگان بخش کشاورزی می توانند در این بخش ورود کنند.

وی بر تکمیل زنجیره های ارزش افزوده در بخش های مختلف طرح‌های مرتبط با حوزه کشاورزی تاکید کرد و افزود: طرح های کوچک و اقتصادی در این مدل باید با ایجاد کسب و کارهای کوچک همدیگر را پشتیبانی کنند در این صورت موجب کاهش هزینه های تولید و بهره وری خواهد شد.