مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران

طرح جمع‌آوری دستفروشان اطراف تئاتر شهر آغاز شد

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران از اجرایی شدن طرح جمع‌آوری دستفروشان اطراف تئاتر شهر خبر داد. مسعود رنجبریان مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس از آغاز اجرای طرح جمع آوری دستفروشان اطراف تئاتر شهر و چهارراه ولیعصر خبر داد و گفت: از صبح امروز […]

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران از اجرایی شدن طرح جمع‌آوری دستفروشان اطراف تئاتر شهر خبر داد.

مسعود رنجبریان مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس از آغاز اجرای طرح جمع آوری دستفروشان اطراف تئاتر شهر و چهارراه ولیعصر خبر داد و گفت: از صبح امروز جمع آوری دستفروشان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه هماهنگی های لازم با پلیس در زمینه جمع آوری صورت گرفته است،گفت: نیروهای پلیس به همراه نیروهای شرکت شهربان در محور مذکور حاضر هستند و اجازه فعالیت به دستفروشان را نمی دهند.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان ادامه داد: شب گذشته بازدیدی از محور داشتیم تا میزان نیرو برآورد شود. در حال حاضر نیروها مستقر هستند و این کار در کل محور ولیعصر ادامه دارد. تمامی کسانی که اقدام به فروش غذا، برپایی جگرکی و غیره کرده بودند، جمع آوری کرده و اجازه فعالیت نخواهیم داد.

رنجبریان با بیان اینکه از نیروهای شهرداری منطقه 6 و 11 استفاده کردیم، گفت: این موضوع استمرار دارد و اجازه هیچ گونه بساط گستری را نمی دهیم چرا که تردد شهروندان در این مسیر به سختی انجام می شود.

به گفته رنجبریان، شرکت ساماندهی مشاغل پس از جمع آوری دستفروشان اقدام به ساماندهی می کند و بعد از شناسایی دستفروشان واقعی به آنها مکان هایی را در روز بازارها می دهد.

رنجبریان تأکیدکرد: اعضای شورای شهر نسبت به حضور دستفروشان در اطراف تئاتر شهر و ولیعصر انتقاد داشتند و ما هم کار جمع آوری را آغاز کردیم و نیروهای پلیس هم در محل حضور دارند.