عزم معاونت علمی ریاست جمهوری برای رفع مشکل تامین مالی فناوران با برگزاری رویداد فینوتکس

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری گفت: مشکل تامین مالی فناوران و شرکت های دانش بنیان با حمایت این معاونت و همکاری بازار سرمایه در قالب نخستین رویداد فینوتکس رفع می‌شود.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری گفت: مشکل تامین مالی فناوران و شرکت های دانش بنیان با حمایت این معاونت و همکاری بازار سرمایه در قالب نخستین رویداد فینوتکس رفع می‌شود.