فراخوان سراسری جهت جذب مدیریت زنجیره های تولید درکشور با مشارکت بانک ملی ایران

به گزارش کارآفرینان موفق، درراستای اقدام مشترک بانک ملی ایران و شرکت مدیریت زنجیره تامین دانش در اجرای مگا پروژه ملی “مدیریت و تامین مالی زنجیره های تولید کشور ” که مقررگردیده به ازای شعبات بانک ملی ایران یک نماینده رسمی از شرکت , مدیریت زنجیره های تولید را عهده دارگردد ،فلذا بدینوسیله از فارغ […]

به گزارش کارآفرینان موفق، درراستای اقدام مشترک بانک ملی ایران و شرکت مدیریت زنجیره تامین دانش در اجرای مگا پروژه ملی “مدیریت و تامین مالی زنجیره های تولید کشور ” که مقررگردیده به ازای شعبات بانک ملی ایران یک نماینده رسمی از شرکت , مدیریت زنجیره های تولید را عهده دارگردد ،فلذا بدینوسیله از فارغ التحصیلان دانشگاهی دارای روحیه کارافرینانه در تمامی رشته ها – خانم واقا – ودرسراسر کشور که تمایل دارند در قالب نمایندگی دراین حوزه فعالیت نمایند دعوت به همکاری میگردد افراد واجد الشرایط میتوانند ازتاریخ اطلاع رسانی به مدت دوهفته به سایت scm-d.ir قسمت فراخوان عوامل اجرایی زنجیره تامین دانش مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند ‌.متقاضیان در مرکز استان مصاحبه و درصورت قبولی در شهر محل زندگی خود مجوز شروع فعالیت در قالب نمایندگی را خواهند گرفت .

خبرنگار: فاطمه حبیبی