مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

فضای اشتراکی برای صاحبان ایده و استارتاپها در خراسان رضوی فراهم شد

کارآفرینان موفق/ محمد امین بابایی روز سه شنبه افزود: پیرو انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، مراکز شتاب دهنده و سازمان صنعت معدن و تجارت استان، مقرر است فضای کار اشتراکی ویژه صنعتگران نوآور و دانشجویان در محل واحدهای تولیدی ایجاد شود.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، محمد امین بابایی روز سه شنبه افزود: پیرو انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، مراکز شتاب دهنده و سازمان صنعت معدن و تجارت استان، مقرر است فضای کار اشتراکی ویژه صنعتگران نوآور و دانشجویان در محل واحدهای تولیدی ایجاد شود.

وی بیان کرد: در قالب این طرح تولیدکنندگان و صاحبان صنایع فضایی از محل کار خود برای استقرار گروه های استارتاپی و شرکتهای مرتبط با موضوع فعالیت خود اختصاص می دهند و همچنین مربی تخصصی، عملی و انتقال تجربه از مزایای قانونی این طرح به شمار می‌رود.

بابایی اظهار داشت: به همین منظور امروز نشستی با رییس و اعضای خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی برگزار شد و آنان آمادگی واحدهای صنعتی را برای اختصاص فضای کار خالی خود به صاحبان ایده همسو با نوع تولیدشان اعلام کردند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به دیگر اقدامات این نهاد در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: از شهریور ماه سال گذشته تاکنون به منظور حمایت از بخش تولید، ۱۵ کانون یاریگران تولید در کارگاه های تولیدی ۲۰ تا ۵۰۰ نفره ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در حوزه روابط کار، طرحی در راستای کاهش اثرات ناشی از حوادث کار در قالب طرح توانمندسازی اعضای کمیته های حفاظت بهداشت کار و دوره های آموزشی مشابه آن برنامه ریزی شد که اجرای این مهم توسط مرکز تحقیقات اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از شهریور امسال آغاز شده است.