فعالیت مراکز آموزش زبان فارسی اقدامی راهبردی در تحقق مرجعیت علمی است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- معاون بورس و امور دانشجویان بین‌المللی سازمان امور دانشجویان گفت: مراکز آموزش زبان فارسی با توجه به اسناد بالادستی و فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص تحقق مرجعیت علمی، یک اقدام راهبردی در نظام جمهوری اسلامی است.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- معاون بورس و امور دانشجویان بین‌المللی سازمان امور دانشجویان گفت: مراکز آموزش زبان فارسی با توجه به اسناد بالادستی و فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص تحقق مرجعیت علمی، یک اقدام راهبردی در نظام جمهوری اسلامی است.