فعالیت و پیشرفت دانش‌بنیان‌ها در هفته‌ای که گذشت

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- پیشرفت فناوری و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت در قالب اخباری از این حوزه منتشر شد که دست‌چینی از این وقایع را در صفحه گروه علم و آموزش ایرنا می‌خوانیم.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- پیشرفت فناوری و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت در قالب اخباری از این حوزه منتشر شد که دست‌چینی از این وقایع را در صفحه گروه علم و آموزش ایرنا می‌خوانیم.