فقط ۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در حوزه معدن فعالند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- مجری طرح زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی (ایمینو) گفت: مطابق اعلام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بیش از هشت هزار و ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد که فقط ۴۵۰ مورد آنها (حدود پنج درصد)‌ معدنی یا مرتبط با […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- مجری طرح زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی (ایمینو) گفت: مطابق اعلام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بیش از هشت هزار و ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد که فقط ۴۵۰ مورد آنها (حدود پنج درصد)‌ معدنی یا مرتبط با حوزه زنجیره معدن و صنایع معدنی هستند.