قانون جهش تولید دانش‌بنیان بهترین فرصت استفاده از معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دولتی است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان بهترین فرصت برای شرکت‌های دولتی و خصوصی دارای واحدهای تحقیق و توسعه است تا با قرارداد همکاری با دانشگاه‌ها از پرداخت مالیات معاف شوند.  

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان بهترین فرصت برای شرکت‌های دولتی و خصوصی دارای واحدهای تحقیق و توسعه است تا با قرارداد همکاری با دانشگاه‌ها از پرداخت مالیات معاف شوند.