قطع اینترنت برای صیانت از کنکور کمترین کار است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص جلوگیری از بروز تقلب در آزمون سراسری گفت: به منظور جلوگیری از بروز تقلب در آزمون سراسری اقدامات زیادی انجام شده که کمترین آن قطع اینترنت است.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص جلوگیری از بروز تقلب در آزمون سراسری گفت: به منظور جلوگیری از بروز تقلب در آزمون سراسری اقدامات زیادی انجام شده که کمترین آن قطع اینترنت است.