لایحه ساماندهیِ اشتغال مرزی به مجلس رسید

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و..) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و..) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش کارآفرینان موفق به نقل از ایلنا، دستورکار هفته جاری صحن علنی مجلس برای روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ۲۰،۲۱ و ۲۲ شهریور اعلام شد.
در یکی از این موارد، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این گزارش در صحن علنی بررسی خواهد شد و درباره آن تصمیمات مقتضی در مجلس صورت خواهد گرفت.