عدم اجرای تعهدات معاونت؛

لغو تفاهم‌نامه دانشگاه تهران با معاونت زنان و خانواده رییس‌جمهوری

دانشگاه تهران در مکاتبه‌ای با معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، به تفاهم‌نامه با این دستگاه خاتمه داد. به گزارش بازارکار تفاهم‌نامه فی‌مابین رییس دانشگاه تهران و معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور در ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ منعقد شده بود. حمایت از برنامه‌ها و طرح‌های دانشگاه در جهت اهداف و راهبردهای سیاست‌های کلی نظام […]

لغو تفاهم‌نامه دانشگاه تهران با معاونت زنان و خانواده رییس‌جمهوری

دانشگاه تهران در مکاتبه‌ای با معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، به تفاهم‌نامه با این دستگاه خاتمه داد.

به گزارش بازارکار تفاهم‌نامه فی‌مابین رییس دانشگاه تهران و معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور در ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ منعقد شده بود.

حمایت از برنامه‌ها و طرح‌های دانشگاه در جهت اهداف و راهبردهای سیاست‌های کلی نظام در حوزه زن و خانواده، همکاری و مشارکت در زمینه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طرفین و مشارکت در راه‌اندازی دانشکده علوم خانواده از جمله اهداف و محورهای همکاری مشترک در این تفاهم‌نامه بود.

فاطمه یزدیان، رییس دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران در نامه اعلام لغو تفاهم‌نامه دانشگاه تهران و معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، از عدم ایفای تعهدات معاونت امور زنان و خانواده به عنوان دلیل خاتمه دادن به این تفاهم‌نامه سه ساله نام برده است.