عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

مجلس پیشنهاد دولت برای ممنوعیت استخدام رسمی را رد کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رد پیشنهاد دولت مبنی بر ممنوعیت استخدام رسمی به دلیل بروز مشکل جایگاه‌های حاکمیتی خبر داد. به گزارش کارآفرینان موفق، جعفر قادری در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین تغییرات اعمال‌ شده در برنامه هفتم توسعه به تسنیم، گفت: در کمیسیون تلفیق، بند مربوط به ممنوعیت استخدام رسمی […]

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رد پیشنهاد دولت مبنی بر ممنوعیت استخدام رسمی به دلیل بروز مشکل جایگاه‌های حاکمیتی خبر داد.

به گزارش کارآفرینان موفق، جعفر قادری در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین تغییرات اعمال‌ شده در برنامه هفتم توسعه به تسنیم، گفت: در کمیسیون تلفیق، بند مربوط به ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم در لایحه دولت، رد شد.

وی افزود: دولت در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد ممنوعیت استخدام رسمی را داده بود اما مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد حذف یا اصلاح این بند را داشت. چرا که رسمی نبودن استخدام، منجر به بروز مشکل جایگاه‌های حاکمیتی و دائمی خواهد شد.

خبرنگار: فاطمه حبیبی