مجوزهای حوزه علم و فناوری باید از یک خروجی مشخص باشند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور گفت: به دنبال این هستیم که تمام مجوزها در حوزه علم و فناوری از یک خروجی مشخص باشند و معاونت، صندوق نوآوری و پارک‌های علم و فناوری به صورت متمرکز فعالیت کنند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور گفت: به دنبال این هستیم که تمام مجوزها در حوزه علم و فناوری از یک خروجی مشخص باشند و معاونت، صندوق نوآوری و پارک‌های علم و فناوری به صورت متمرکز فعالیت کنند.