وزیر علوم اعلام کرد؛

محدودیت اعطای پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی لغو شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نامه ای درخصوص اعمال پایه های تشویقی اعضای هیات علمی که از سوی رییس صندوق بازنشستگی کشور به وزارت علوم ارائه شده را منتشر کرد. به گزارش کارآفرینان موفق، محمد علی زلفی گل در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با انتشار نامه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درخصوص اعمال پایه‌های […]

محدودیت اعطای پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی لغو شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نامه ای درخصوص اعمال پایه های تشویقی اعضای هیات علمی که از سوی رییس صندوق بازنشستگی کشور به وزارت علوم ارائه شده را منتشر کرد.

به گزارش کارآفرینان موفق، محمد علی زلفی گل در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با انتشار نامه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درخصوص اعمال پایه‌های تشویقی اعضای هیأت علمی با انتشار نامه مذکور اعلام کرد: یک اتفاق مبارک و مؤثر برای وزارت علوم تحقیقات و فناوری (عتف) بخشی ازجورچین (پازل) انگیزشی دوره جدید مدیریت وزارت (عتف).

متن نامه به شرح زیر است:

مهدی مسکنی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نامه‌ای به محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد: بازگشت به نامه شماره ۳۶۸۳۵۲/ و مورخ ۵ فروردین ۱۴۰۳ در خصوص پایه‌های تشویقی اعضای هیأت علمی به استحضار می‌رساند:

با توجه به ماده (۷) تصویب نامه شماره ۱۶۰۷۱۶/ ت ۶۰۰۲۹ ه مورخ ۲ آذر ۱۴۰۱ هیأت وزیران، دستورالعمل اعطای پایه‌های تشویقی تا (۶۰ پایه) ازسوی آن وزارت خانه ابلاغ‌شده برای تمامی اعضای هیأت علمی که از طریق مراکز جذب وزارت‌خانه مربوطه به‌کار گرفته شده یا می‌شوند از سال هزار و چهارصد و ۲ قابلیت اجرایی یافته است.

بنابراین محدودیت اعطای پایه‌های تشویقی تا (۷) پایه موضوع ماده پنجاه و سه آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی از تاریخ اجرای ماده مذکور لغو می‌گردد.

علی‌ای‌حال چنانچه احدی از اعضای مذکور در شرف بازنشستگی هستند در صورت رعایت ضوابط کلی اعطای پایه‌های مورد بحث که دستورالعمل مزبور تشریح گردیده موضوع اعمال پایه‌های تشویقی در محاسبه حقوق بازنشستگی قابل رسیدگی و اقدام خواهد بود.

محدودیت اعطای پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی لغو شد

 

کد خبر