محققان مدعی ساخت واکسن سرطان شدند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- مؤسسه بین‌المللی نانوفناوری دانشگاه نورث‌وسترن مدعی طراحی واکسن‌هایی کارآمد برای درمان سرطان است. به گفته محققان این موسسه با یک دستکاری ساده در ساختار واکسن‌های غیرکارآمد فعلی، می‌توان روش درمانی مؤثری برای انواع مختلف سرطان‌ ارائه کرد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- مؤسسه بین‌المللی نانوفناوری دانشگاه نورث‌وسترن مدعی طراحی واکسن‌هایی کارآمد برای درمان سرطان است. به گفته محققان این موسسه با یک دستکاری ساده در ساختار واکسن‌های غیرکارآمد فعلی، می‌توان روش درمانی مؤثری برای انواع مختلف سرطان‌ ارائه کرد.