مدیرکل بنیاد شهید: مازندران ۶۶۷ نخبه شاهد و ایثارگر دارد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، ساری – ایرنا – مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثاگران مازندران گفت که از مجموع ۶۶۷ نخبه شاهد و ایثارگر این استان، ۵۶ نفر عضو هیات علمی دانشگاه‌ها و ۹۸ نفر نیز از مخترعان موفق کشورمان هستند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


ساری – ایرنا – مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثاگران مازندران گفت که از مجموع ۶۶۷ نخبه شاهد و ایثارگر این استان، ۵۶ نفر عضو هیات علمی دانشگاه‌ها و ۹۸ نفر نیز از مخترعان موفق کشورمان هستند.