مردم ۳ سال آینده طعم شیرین دانش‌بنیان‌ها را بر سفره خود خواهند چشید

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، یکی از برنامه‌های اصلی این معاونت را که سه سال نیز برای آن زمان‌بندی تعریف شده است، تعریف و به سرانجام رساندن یکسری طرح‌های موثر بر سفره و زندگی مردم توسط دانش‌بنیان‌ها به صورت کنسرسیوم عنوان کرد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، یکی از برنامه‌های اصلی این معاونت را که سه سال نیز برای آن زمان‌بندی تعریف شده است، تعریف و به سرانجام رساندن یکسری طرح‌های موثر بر سفره و زندگی مردم توسط دانش‌بنیان‌ها به صورت کنسرسیوم عنوان کرد.