مشکل بی‌اعتمادی بانک‌ها به دانش‌بنیان‌ها همچنان پابرجا است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی در شناسایی نکردن دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: دانش‌بنیان‌ها ویژگی دارند که توسط سیستم بانکی درک نمی‌شود و آن هم دارایی‌های نامشهود آنها بوده که بسیار ارزشمندتر از دارایی‌های مشهود است.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی در شناسایی نکردن دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: دانش‌بنیان‌ها ویژگی دارند که توسط سیستم بانکی درک نمی‌شود و آن هم دارایی‌های نامشهود آنها بوده که بسیار ارزشمندتر از دارایی‌های مشهود است.