از سوی رییس جمهور

مصوبه «آیین نامه جذب استعداد‌های ملی در دانشگاه فرهنگیان» ابلاغ شد

رییس جمهور مصوبه «آیین نامه جذب و پذیرش استعداد‌های برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی در دانشگاه فرهنگیان» را برای اجرا ابلاغ کرد. ‌به گزارش کارآفرینان موفق به نقل از خبرگزاری مهر، مصوبه «آئین‌نامه جذب و پذیرش استعداد‌های برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، […]

رییس جمهور مصوبه «آیین نامه جذب و پذیرش استعداد‌های برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی در دانشگاه فرهنگیان» را برای اجرا ابلاغ کرد.

‌به گزارش کارآفرینان موفق به نقل از خبرگزاری مهر، مصوبه «آئین‌نامه جذب و پذیرش استعداد‌های برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی در دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۸۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

وزارت آموزش و پرورش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه و بودجه

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

بنیاد ملی نخبگان

دانشگاه فرهنگیان

ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «آئین‌نامه جذب و پذیرش استعداد‌های برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فنّاوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی در دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۸۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ شورای ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی) به تصویب رسیده است؛ برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

مقدمه

در راستای اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تحول در نظام آموزش‌وپرورش مبنی بر حرکت در جهت «رشد و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان» (بند ۱)، و «به‌سازی و اعتلا منابع آموزش‌وپرورش … با تأکید بر بازنگری در شیوه‌های جذب، تربیت، نگهداشت و به‌کارگیری بهینه نیروی انسانی و بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد» (بند ۳-۲)؛ همچنین الزام راهکار ۳-۱۱ سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تأکید راهبرد ملی ۲ ذیل راهبرد کلان ۸ نقشه جامع علمی کشور، سند راهبردی کشور در امور نخبگان و نیز تکلیف ماده‌واحده مصوب جلسه ۸۳۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «شناسایی، جذب و تأمین منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی کارآمد از طریق دانشگاه فرهنگیان» و نظر به ظرفیت‌ها و تکالیف مندرج در دستورالعمل جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی کشور (مصوب هیئت‌وزیران ۱۷/۱۱/۱۴۰۰) بر اساس مأموریت دانشگاه فرهنگیان در زمینه «تأمین و تربیت توانمندسازی منابع انسانی آموزش‌وپرورش» (ماده ۱ اساسنامه) و اولویت نخبگان برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان (تبصره ۴ ماده ۲۰)، در راستای تحقق ماده یک «سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان» مبنی بر «ارتقا نظام تخصصی تربیت دانشجو-معلم» (مصوب جلسه ۸۷۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، «آئین‌نامه جذب و پذیرش استعداد‌های برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فنّاوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی در دانشگاه فرهنگیان» به شرح ذیل احصاء و با هماهنگی معاونت‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در وزارت‌های آموزش‌وپرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان اداری و استخدامی کشور و بنیاد ملی نخبگان، در دانشگاه فرهنگیان و با نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت، اجرا می‌گردد.

ماده ۱- هدف و رویکرد‌های اساسی

هدف این آئین‌نامه عبارت است از کیفیت‌بخشی به نیروی انسانی آموزش‌وپرورش از طریق ارتقا سطح ورودی دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان با تمرکز بر استعداد‌های برتر دانش‌آموزی.

رویکرد‌های اساسی حاکم بر فرایند‌های این آئین‌نامه عبارت‌اند از:

توجه به الزامات اسناد بالادستی و ظرفیت‌های قانونی
توجه به دلالت‌های مبانی نظری استعداد
اهمیت مدیریت و نگهداشت استعداد‌های برتر
تنوع‌بخشی به روش‌های شناسایی و جذب نخبگان
رعایت عدالت تربیتی با توجه ویژه به مناطق محروم

ماده ۲- تعاریف

الف- وزارت: منظور از وزارت در این آئین‌نامه وزارت آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران است.

ب- ستاد تعلیم و تربیت: منظور از ستاد تعلیم و تربیت در این آئین‌نامه شورای ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

ج- هیأت جذب و پذیرش: شورایی است متشکل از افراد حقوقی و حقیقی که ستاد تعلیم و تربیت می‌تواند مسئولیت‌ها و اختیارات خود در برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر این آئین‌نامه را به آن واگذار نماید.

د- دبیرخانه: به‌منظور تهیه و تدوین برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و همچنین برگزاری جلسات هیأت جذب و پذیرش و پیگیری امور مربوط به اجرای آئین‌نامه، دبیرخانه‌ای در دانشگاه فرهنگیان تشکیل خواهد شد.

ماده ۳- ترکیب هیأت جذب و پذیرش

ترکیب اعضای هیأت جذب و پذیرش به شرح ذیل می‌باشد:

رئیس دانشگاه فرهنگیان (رئیس هیأت جذب و پذیرش)
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش‌وپرورش
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

چهار عضو حقیقی از میان متخصصان تربیتی، معلمان یا مدیران موفق مدارس با معرفی ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی

تبصره ۱- عضویت اعضای حقیقی هیأت با حکم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رسمیت می‌یابد.

تبصره ۲- مسئولیت دبیری جلسات بر عهده معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان خواهد بود.

تبصره ۳- جلسات هیأت مذکور با اکثریت مطلق اعضا رسمیت می‌یابد و در صورت عدم امکان حضور اعضای بند‌های ۲ تا ۵، عضو مذکور نماینده تام‌الاختیار خود را با حق رأی معرفی می‌نماید.

ماده ۴- وظایف و اختیارات هیأت جذب و پذیرش

تصویب دستورالعمل‌های اجرایی و تعیین شایستگی‌ها، امتیازات، حدنصاب‌ها، ابزار‌های ارزیابی و صلاحیت ارزیابان برای شناسایی و جذب استعداد‌های برتر موضوع ماده ۷ این آئین نامه.

تصویب دستورالعمل‌های لازم برای اعطا مشوق‌ها، موضوع ماده ۹ این آئین نامه.

تعیین شرایط پویایی استعداد‌های جذب‌شده برای بهره مندی از مشوق‌ها موضوع تبصره ۱ ماده ۹ این آئین نامه.

نظارت بر فعالیت‌های دبیرخانه و حسن اجرا آئین نامه.

تبصره: در مواردی که مصوبات دارای بار مالی برای بودجه عمومی دولت باشد و یا آثار و تبعات اداری و استخدامی اعم از حقوق و مزایا، جذب، به‌کارگیری و استخدام، طبقه‌بندی مشاغل و مانند آن را در برداشته باشد، رعایت مقررات عمومی حاکم و کسب مجوز‌های لازم از سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور در فرآیند تصویب هیأت جذب و پذیرش، الزامی است.

ماده ۵- ظرفیت و شرایط پذیرش

سالانه حداقل ۱۰ درصد ظرفیت جذب در مقطع کارشناسی بر اساس مجوز‌های سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر نیازسنجی نقطه‌ای و همراه با تعیین رشته و شغل‏-محل‌های به‌کارگیری افراد در آموزش‌وپرورش، به جذب استعداد‌های برتر دانش‌آموزی به صورت پذیرش بدون آزمون از طریق روش جایگزین پیش‌بینی‌شده در این آئین‌نامه با رعایت انتشار آگهی عمومی، اختصاص می‌یابد.

تبصره: در صورت عدم تحقق جذب حداقل ۱۰ درصدی، به سبب لزوم حفظ کیفیت پذیرفته‌شدگان، باقی‌مانده ظرفیت از محل داوطلبان آزمون سراسری تکمیل شود.

فرآیند جذب و پذیرش دانشجو-معلمان با توجه به امکانات و سیاست‌های دانشگاه، مطابق با آئین‌نامه مربوطه، با هماهنگی مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، توسط دانشگاه فرهنگیان انجام می‌پذیرد.
پذیرش نهایی متقاضیان با لحاظ کردن نسبت ۶۰ درصد نمره کسب‌شده (به عنوان شایستگی تخصصی) و ۴۰ درصد نمره (به عنوان شایستگی عمومی و اختصاصی) و پس از تأیید گزینش بر مبنای بالاترین امتیاز‌های کسب شده، صورت خواهد گرفت که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌گردد.
داوطلبین منتخب، پس از طی فرآیند‌های قانونی و احراز شرایط مندرج در ماده (۴) مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان» علاوه بر اینکه مشمول قانون متعهدین خدمت شده از مزایای ویژه پیش‌بینی‌شده در ماده ۹ بهره‌مند می‌گردند.
این آئین‌نامه به مدت دو سال به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و سپس با تصمیم ستاد تعلیم و تربیت تثبیت خواهد شد.

ماده ۶- شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان

الف) شرایط عمومی جذب متقاضیان موضوع این آئین‌نامه مطابق با شرایط عمومی استخدام معلم در آموزش‌وپرورش خواهد بود.

ب) شرط اختصاصی جذب متقاضیان، موفقیت در کسب حدنصاب یا امتیازات تعیین‌شده در آئین‌نامه خواهد بود.

تبصره ۱- پذیرش برای دانش آموزان تا دو سال پس از دانش آموختگی و صرفاً برای یک‌بار امکان‌پذیر است.

تبصره ۲- پذیرش برای طلاب تا دو سال پس از فارغ التحصیلی از سطح یک و صرفاً برای یک‌بار امکان‌پذیر است.

تبصره ۳- مدت خدمت سربازی داوطلبان ذکور به حدود سنواتی این آئین نامه اضافه می‌گردد.

ماده ۷- شناسایی و جذب استعداد‌های برتر

شناسایی استعداد‌های برتر از طریق فراخوان عمومی انجام خواهد شد. بر این اساس؛ دانش‌آموزان واجد شرایط ذیل با شرکت در فراخوان، امتیازاتی را طبق دستورالعمل‌های مربوطه کسب کرده و از مزایای پیش‌بینی‌شده برخوردار خواهند شد.

راه‌یافتگان به المپیاد‌های ملی و دارندگان مدال‌های کشوری المپیاد‌ها با تأیید باشگاه دانش‌پژوهان جوان؛
برگزیدگان مسابقات رسمی قرآنی، فرهنگی-هنری و ورزشی، در سطوح استانی و کشوری، با تأیید معاونت مربوطه در وزارت یا سازمان رسمی مسئول؛
برگزیدگان جشنواره‌ها و رویداد‌های رقابتی معتبر بنیاد ملی نخبگان (بخش دانش‌آموزی جشنواره جوان خوارزمی، روبوکاپ آزاد ایران و مانند آن)، جشنواره‌های فنی-مهارتی و المپیاد ملی مهارت و مانند آن، برگزیدگان مسابقات ملی دانش‌آموزی (مانند جشنواره پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی و…) و مسابقات رسمی سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان در سطح ملی، برگزیدگان مسابقات و جشنواره‌های معتبر ملی حوزوی، با تأیید بنیاد ملی نخبگان، سمپاد، معاونت مربوطه در وزارت یا سازمان رسمی مسئول؛
حافظان کل یا ۱۰، ۱۵ و ۲۰ جز قرآن کریم، با تأیید سازمان دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی یا معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد اسلامی؛
اعضای مجامع ملی تشکل‌های دانش‌آموزی با تأیید بالاترین مقام تشکل؛
برگزیدگان استانی رویداد ملی استعداد معلمی (راه‌یافتگان به مرحله کشوری)؛
دارندگان رتبه زیر ۱۰۰۰ کشوری در کنکور (با ضریب تأثیر متفاوت)؛
دارا بودن امتیاز معدل ۱۶ در آزمون نهایی (به‌صورت تأثیر ضریب مثبت و منفی).

تبصره ۱- ضریب تأثیر امتیازات متناسب با رشته‌ی داوطلب در دانشگاه فرهنگیان تدوین و اعمال می‌گردد و جمع امتیازات ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲- دستورالعمل مربوط به حمایت از رشته‌های حائز اولویت با تأکید بر آموزش ابتدایی و علوم انسانی تدوین خواهد شد.

تبصره ۳- به‌روزرسانی و پایش مسابقات، جشنواره‌ها، رویداد‌ها توسط دبیرخانه و با تأیید ستاد تعلیم و تربیت انجام خواهد شد.

تبصره ۴- برگزیدگان مرحله استانی و کشوری مسابقات، جشنواره‌ها و رویدادها، متناسب با کیفیت هرکدام از آن‌ها، سقف امتیاز متفاوت خواهند داشت.

ماده ۸- مسئولیت‌ها و اختیارات دبیرخانه

دبیرخانه اجرایی طرح که در دانشگاه فرهنگیان تشکیل خواهد شد، مسئولیت‌های زیر را بر عهده خواهد داشت.

تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها جهت تصویب در ستاد تعلیم و تربیت.
نظارت عملکردی بر اجرای آئین‌نامه و ارائه گزارش سالانه به ستاد تعلیم و تربیت.
رصد احراز شرایط پویایی استعداد‌های جذب‌شده برای بهره‌مندی از امکانات ماده ۹ این آئین‌نامه.
رسیدگی به شکایات مرتبط با فرآیند‌های اجرا آئین‌نامه.

ماده ۹- مشوق‌ها

پذیرفته‌شدگان از طریق این آئین‌نامه از امتیازات و مشوق‌های زیر بهره‌مند خواهد شد:

اعطا بورسیه تحصیلی به دانش‌آموزان برگزیده نهایی، تا اتمام دوره تحصیل و ورود به دانشگاه.
متناسب‌سازی برنامه درسی تربیت‌معلم مبتنی بر الگو‌های استاد-شاگردی (رهیاری)، متناسب‌سازی الگوی کارورزی، و غنی‌سازی فرصت‌های یادگیری مستعدان از طریق تسهیل شرکت در دوره‌ها، بازدیدها، فرصت‌های مطالعاتی و … بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه.
اعطا تسهیلات مربوط اشتغال به تدریس در مدارس سمپاد و نمونه دولتی، ماندگار، هیأت امنایی در صورت اعلام نیاز و طی دوره‌های پودمان.
اعطا تسهیلات در زمینه تحصیل هم‌زمان در دو رشته در دانشگاه‌های دولتی، حوزه‌های علمیه و دانشگاه فرهنگیان در رشته‌های متناسب یا دو رشته معلمی در دانشگاه فرهنگیان و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر.
اعطا تسهیلات برای ایفا مسئولیت اجتماعی به‌ویژه برای خدمت در مناطق محروم در قالب پژوهانه و ارتقا.
اعطا تسهیلات در انتخاب محل تحصیل و محل خدمت و سنوات آغازین خدمت و کاهش محدودیت‌های مربوط به مأموریت و انتقال درون آموزش‌وپرورش و اعطا تسهیلات مرتبط با دستورالعمل‌ها و ضوابط انتصابات، ارتقا شغلی و تصدی مسئولیت بر اساس مقررات مربوط به جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی کشور.

تبصره ۱- بهره‌مندی از امتیازات و مشوق‌ها، منوط به تحقق شرایط پویایی در طول دوره تحصیل خواهد بود.

تبصره ۲- بهره‌مندی استعداد‌های برتر در حال تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، از مشوق‌های تعیین‌شده در این آئین‌نامه با تدوین شیوه‌نامه اختصاصی و تصویب ستاد تعلیم و تربیت بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۰- وظایف نهادی

به منظور تحقق مفاد این آئین‌نامه، نهاد‌های ذی‌ربط دارای وظایف به شرح ذیل هستند:

سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است در زمینه تأمین و تخصیص اعتبارات و بودجه مربوط به اجرا احکام آئین‌نامه، اقدام نماید.
دانشگاه فرهنگیان موظف است اعتبارات و بودجه و زیرساخت اجرایی احکام آئین‌نامه را به‌صورت سالانه پیش‌بینی نماید.
تمامی مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از مراجع درون وزارت آموزش‌وپرورش و نهاد‌های ذی‌ربط در دولت موظف‌اند جهت تحقق این آئین‌نامه و اعطا مشوق‌های پیش‌بینی‌شده نسبت به انجام همکاری‌های لازم با دانشگاه فرهنگیان اقدام نمایند.

ماده ۱۱- هرگونه اصلاح و تغییر در این آئین‌نامه منوط به تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواهد بود.

ماده ۱۲- این آئین‌نامه در یک مقدمه و ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه ۸۹۴ مورخ ۲۶/‏۱۰/‏۱۴۰۲‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی