مطالبات دانشجویی سنخیتی با اهداف معاندین ندارد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران-ایرنا- رییس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: مطالبه و پرسش گری بخشی از روحیه دانشجویی است، اما این موضوع هیچ سنخیتی با اهداف پلید معاندین ندارد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران-ایرنا- رییس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: مطالبه و پرسش گری بخشی از روحیه دانشجویی است، اما این موضوع هیچ سنخیتی با اهداف پلید معاندین ندارد.