معاون استاندار فارس: ظرفیت های مردمی برای رفع نیازهای کشور به کار گرفته شود

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، شیراز- ایرنا- معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس گفت: باید برای رفع نیازهای کشور، از ظرفیت های مردمی کمک گرفته شود.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


شیراز- ایرنا- معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس گفت: باید برای رفع نیازهای کشور، از ظرفیت های مردمی کمک گرفته شود.