معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون

معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون: کیفیت مشاغل توسعه می یابد/ افزایش مشارکت اقتصادی زنان

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش کیفیت مشاغل را مهمترین جهت گیری امسال در این وزارتخانه و شورای عالی اشتغال بیان کرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش کیفیت مشاغل را مهمترین جهت گیری امسال در این وزارتخانه و شورای عالی اشتغال بیان کرد.

به گزارش کارآفرینان موفق، محمود کریمی در جلسه کارگروه اشتغال مازندران با بیان اینکه در استان مازندران برای اشتغال دغدغه جدی نداریم، اظهار داشت: اتفاقات خوبی در دو سال اخیر در این استان رخ داده است.
وی با اشاره به هماهنگی و همدلی در سطح دستگاه‌های اجرایی استان گفت: در استان مازندران شاهد کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی هستیم و با توجه به هدف‌گذاری دولت حاکمیت برای اشتغال در سال جاری، افزایش کیفیت اشتغال از مهم‌ترین مصوبات شورای عالی اشتغال به شمار می‌رود.
وی جهت گیری امسال شورای عالی اشتغال افزایش کیفیت مشاغل ذکر کرد و گفت: مراکز آموزشی و مراکز فرهنگی برای افزایش سطح فرهنگی و کیفی کار باید برنامه‌ریزی داشته باشند.
کریمی با بیان اینکه درصد بالایی از افراد کارجوی ثبت شده در سامانه اشتغال دارای مدرک دیپلم به پایین‌تر هستند، گفت: وضعیت مازندران در این زمینه نسبت به کشور بهتر است.
معاون وزیر تعاون یکی از شاخص‌های بررسی بیکاری استان‌ها، بررسی بیکاری فارغ التحصیل‌ها است، گفت: خوشبختانه امسال بیکاری فارغ التحصیلان و زنان فارغ التحصیل کاهش یافته است.
وی افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان را از جمله برنامه‌ها ذکر کرد و گفت: افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان از جمله برنامه‌هاست.
کریمی با بیان اینکه قدر سامانه رصد اشتغال دانسته نمی‌شود، گفت: این سامانه برای اولین بار در کشور و در این دولت تمامی اطلاعات شغلی را در اختیار قرار می‌دهد.
وی گفت در سال گذشته یک میلیون و ۴۰۰ هزار کد ملی در سامانه اشتغال ثبت شده و ۲۱ هزار کاربر در این سامانه فعالیت می‌کنند، گفت: این دولت آمار اشتغال را شفاف کرده و فقط به ثبت بیکاری اکتفا نکرده است.
وی نظارت بر اشتغال را از دیگر ضرورت‌ها بیان کرد و گفت: مازندران از لحاظ اشتغال نسبت به متوسط کشوری ۲ تا ۳ درصد عقب مانده است که باید جبران شود.

خبرنگار: فاطمه حبیبی