معاون رییس جمهور: دانشگاه فنی وحرفه‌ای در کشور سرآمد است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور گفت: دانشگاه فنی و حرفه‌ای دارای ساحتی بالاتر از علم، یعنی «فناوری» است و از این منظر دانشگاهی سرآمد در کشور است.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور گفت: دانشگاه فنی و حرفه‌ای دارای ساحتی بالاتر از علم، یعنی «فناوری» است و از این منظر دانشگاهی سرآمد در کشور است.