معاون وزیر علوم: دانشگاه‌ها در حال جذب دانشجویان خارجی هستند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، بیرجند – ایرنا – معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه‌های ما در حال جذب دانشجویان خارجی هستند و جذب دانشجویان بین‌الملل یکی از اولویت‌های اصلی وزارت علوم در دولت سیزدهم تعریف شده است.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


بیرجند – ایرنا – معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه‌های ما در حال جذب دانشجویان خارجی هستند و جذب دانشجویان بین‌الملل یکی از اولویت‌های اصلی وزارت علوم در دولت سیزدهم تعریف شده است.