معلم پیشکسوت ایلامی: مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، معلمان را به میدان تجربه اقتصادی آوردند

جبار قبادبیگی معلم باتجربه و نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان در استان ایلام با اشاره به اقدام نیک اندیشانه دکتر نجف‌پورکردی مدیرعامل این موسسه در انتخاب محمد حسن صدقی به عنوان عضو و دبیر کمیته عالی ارزش مالکانه گفت: استفاده از تخصص فرهنگیان عضو به عنوان مالکان اصلی صندوق یکی از اقدامات شایسته تیم مدیریت فعلی […]

جبار قبادبیگی معلم باتجربه و نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان در استان ایلام با اشاره به اقدام نیک اندیشانه دکتر نجف‌پورکردی مدیرعامل این موسسه در انتخاب محمد حسن صدقی به عنوان عضو و دبیر کمیته عالی ارزش مالکانه گفت: استفاده از تخصص فرهنگیان عضو به عنوان مالکان اصلی صندوق یکی از اقدامات شایسته تیم مدیریت فعلی است.

وی افزود: همگی می‌دانیم که طرح ارزش مالکانه یکی از اقدامات و برنامه‌های تاثیرگذار دوران کنونی مدیریتی صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است و علاوه بر آن مطالبه بیش از دو دهه همکاران عضو صندوق ذخیره بود که خوشبختانه با درایت خوب و با برنامه‌ریزی جامع از این طرح رونمایی شد.

این معلم پیشکسوت و عضو باسابقه صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: خوشبختانه در اقدامی که اخیرا از جانب مدیرعامل صندوق شکل گرفت بحث حضور فرهنگیان با هدف تسریع در روند اجرایی طرح ارزش مالکانه به عینیت رسید.

قبادبیگی اظهار داشت: استفاده از تخصص فرهنگیان عضو به عنوان مالکان اصلی صندوق یکی از اقدامات شایسته تیم مدیریت فعلی است که در حال حاضر با انتخاب و انتصاب آقای صدقی یکی از منتخبان متخصص استان خراسان رضوی به عنوان عضو و دبیر کمیته عالی طرح ارزش مالکانه در راستای پیگیری اجرای این طرح بزرگ منصوب شده است.

وی چنین اقداماتی را باعث تقویت امید و اعتماد در بین فرهنگیان دانست و گفت: این تصمیم نوید این را می‌دهد که همکاران فرهنگی در روند اجرایی و اقدامات موسسه تاثیرگذارند و قطعا حضور فرهنگیان در این حوزه‌های اعتمادسازی و اطمینان‌بخشی در صندوق ذخیره تاثیرگذار خواهد بود.

وی در پایان یادآور شد: خواسته و مطالبه همکاران فرهنگی ما همین است که همکاران عزیز عضو که در کسوت شریف معلمی هستند خودشان به میدان بیایند و روند تحول در صندوق ذخیره را خودشان مدیریت کنند