مفاهیم اساسی قرآن را هنرمندانه به تصویر بکشیم

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: منظور ما از حضور قرآن در سینما و هنر این است که بیاییم مفاهیم اساسی قرآن را به تصویر بکشیم.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: منظور ما از حضور قرآن در سینما و هنر این است که بیاییم مفاهیم اساسی قرآن را به تصویر بکشیم.