ملت ایران از تهدید و تحریم‌های ظالمانه برای خود فرصت‌های زیادی ساخته‌اند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – رئیس‌جمهور گفت: ارتباط کشورهای مستقل با یکدیگر ۲ دستاورد مهم تبادل ظرفیت و خنثی‌سازی تهدید و تحریم‌ها را به همراه دارد؛ ملت ایران از تهدید و تحریم‌های ظالمانه برای خود فرصت‌های زیادی ساخته و در مسیر پیشرفت خود به موفقیت‌های بسیاری دست یافته است.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – رئیس‌جمهور گفت: ارتباط کشورهای مستقل با یکدیگر ۲ دستاورد مهم تبادل ظرفیت و خنثی‌سازی تهدید و تحریم‌ها را به همراه دارد؛ ملت ایران از تهدید و تحریم‌های ظالمانه برای خود فرصت‌های زیادی ساخته و در مسیر پیشرفت خود به موفقیت‌های بسیاری دست یافته است.