مهاجرت نخبگان بومی موجب کاهش تراکم نخبگانی در استان‌ها شده است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: مهاجرت نخبگان بومی استان‌ها به کلان شهرها سبب شده تراکم نخبگانی در استان‌ها کم شود؛ اما مسایل استان‌ها باید توسط نخبگان بومی همان استان حل شود.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: مهاجرت نخبگان بومی استان‌ها به کلان شهرها سبب شده تراکم نخبگانی در استان‌ها کم شود؛ اما مسایل استان‌ها باید توسط نخبگان بومی همان استان حل شود.