میزبانی نمایشگاه شهرهای هوشمند هند از شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی فعال در زیست بوم هوشمندسازی شهرها از ۷ تا ۹ فروردین‌ سال ۱۴۰۲ در هند برپا می‌شود.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی فعال در زیست بوم هوشمندسازی شهرها از ۷ تا ۹ فروردین‌ سال ۱۴۰۲ در هند برپا می‌شود.