نانو، همچنان بر تارک حوزه علم و فناوری ایران می درخشد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – حوزه نانو یکی از مجموعه های موفق و الگو در جمهوری اسلامی ایران است؛ عرصه ای متشکل از نیروی انسانی متخصص، برنامه محور و با اهداف قابل توجه که همچون نگینی بر تارک زیست بوم نوآوری و فناوری کشورمان می درخشد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – حوزه نانو یکی از مجموعه های موفق و الگو در جمهوری اسلامی ایران است؛ عرصه ای متشکل از نیروی انسانی متخصص، برنامه محور و با اهداف قابل توجه که همچون نگینی بر تارک زیست بوم نوآوری و فناوری کشورمان می درخشد.