نباید فقط به نخبگان حوزه‌های علمی توجه کنیم

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از فعالیت‌های جدید این بنیاد در راستای حمایت از مستعدان‌برتر و نخبگان خبر داد و گفت: نباید فقط به نخبگان حوزه‌های علمی توجه کنیم، افرادی در کشور هستند که شاهد خدمات بی‌شمار آنها در حوزه‌های فناوری، هنر و کارآفرینی هستیم.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از فعالیت‌های جدید این بنیاد در راستای حمایت از مستعدان‌برتر و نخبگان خبر داد و گفت: نباید فقط به نخبگان حوزه‌های علمی توجه کنیم، افرادی در کشور هستند که شاهد خدمات بی‌شمار آنها در حوزه‌های فناوری، هنر و کارآفرینی هستیم.