نخبه واقعی میهن‌پرست است و در مقابل مشکلات پایداری می‌کند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور گفت: نخبه واقعی میهن‌پرست است و در کنار وطن می ایستد و در مقابل مشکلات و چالش های مرتبط با وطن پایداری می‌کند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور گفت: نخبه واقعی میهن‌پرست است و در کنار وطن می ایستد و در مقابل مشکلات و چالش های مرتبط با وطن پایداری می‌کند.