نخبگان مالکان اصلی بازار فناوری هستند/میهن پرستی از صفات بارز نخبگانی است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نخبگان را مالکان اصلی بازار فناوری دانست و گفت: یکی از صفات بارز نخبگانی، میهن پرستی است، اینکه فرد خود را متعهد بداند که در شرایط سخت در کنار کشور بماند و برای آبادانی و گذر از […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نخبگان را مالکان اصلی بازار فناوری دانست و گفت: یکی از صفات بارز نخبگانی، میهن پرستی است، اینکه فرد خود را متعهد بداند که در شرایط سخت در کنار کشور بماند و برای آبادانی و گذر از پیچ‌های تاریخی آن تلاش کند.