نخبگان نانوفناوری در رقابتی ملی شناسایی می‌شوند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو بزرگ‌ترین رقابت علمی با موضوع «علم وفناوری» با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو بزرگ‌ترین رقابت علمی با موضوع «علم وفناوری» با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار می‌شود.