نخستین جشنواره فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری قالی ایران برگزار می شود

نخستین جشنواره فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری قالی ایران به همت پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، مرکز ملی فرش ایران و دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور در ایام دهه فجر برگزار می شود.

نخستین جشنواره فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری قالی ایران به همت پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، مرکز ملی فرش ایران و دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور در ایام دهه فجر برگزار می شود.

نخستین جشنواره فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری قالی ایران به همت پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، مرکز ملی فرش ایران و دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور در ایام دهه فجر برگزار می شود.

به گزارش کارآفرینان موفق، دکتر فرحناز رافع رییس مرکز ملی فرش ایران درباره برگزاری این جشنواره گفت:این جشنواره در سطح استان ها نیز برگزار می شود، به این صورت که دستورالعمل و تامین بودجه ها اجرایی شده و هدف از برگزاری چنین جشنواره ای آموزش برای قالیبافان است تا بتوانیم سطح دانش هنرمندان قالی باف را ارتقا دهیم. آموزش هایی در حوزه تخصصی و دانش افزایی و همچنین در حوزه عمومی به خصوص کسب و کار از موضوعات مهم این جشنواره است.

وی افزود : از دیگر اهداف این جشنواره تثبیت و ماندگارکردن هنرمندان قالی باف در این صنعت است،همچنین رویکرد اصلی این جشنواره رویکردی خلاق و فناورانه است، یعنی استفاده از  تکنولوژی های جدید، نوآوری در تولید و فروش این صنعت و بهبود اوضاع کسب و کار هم در تجارت ملی و هم بین المللی با آموزش های ارائه شده است.

رییس مرکز ملی فرش ایران خاطر نشان کرد: نخستین جشنواره فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری قالی ایران جشنواره  ای اثر بخش است که میزان اثر بخشی آن را با ارزیابی هایی که بعد از برگزاری این رویداد انجام می شود، می توان دریافت.

رافع افزود: برگزاری جشنواره فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری قالی ایران در سطح ملی و به خصوص در تهران، یک بارش افکار و طوفان فکری در حوزه بهبود تجارت این هنر و صنعت را در پی خواهد داشت. در حقیقت میخواهیم هنرمندان قالی باف در این زیست بوم را گردهم آوریم و با افرادی که در این حوزه خلاقیت و نوآوری دارند ،آشنا ومتصل کرده تا موجب ارتقا و توسعه هنر و صنعت قالی ایران شویم.

وی تاکید کرد: میزان اثر بخشی این جشنواره برای ما از اهمیت به سزایی برخودار است ،به طوری که افراد آموزش ببینند، توسعه و ارتقا در حوزه فروش و سلیقه یابی و خلق ارزش اتفاق بیافتد و ضریب نفوذ آن در اقتصاد دیده شود.

رافع عنوان کرد: این جشنواره با همکاری پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، وزارت علوم و مرکز ملی فرش ایران و فعالان بخش خصوصی برگزار خواهد شد که مهمترین  قسمت همان بخش خصوصی وتشکیل کمیته ارزیابی است .

رئیس مرکز ملی فرش ایران در پایان افزود: باتوجه به اینکه این جشنواره برای نخستین بار است که در سطح ملی برگزاری می شود، امیدواریم اقبال خوبی داشته باشد و جامعه هدف مان که دانش آموزان، دانشجویان و دانش آموختگان فرش دستباف هستند در این جشنواره شرکت کرده تا بتوانیم از دل کارهای آنها ارزیابان متخصصی را شناسایی کنیم.

به گزارش سیناپرس، وی گفت: فرش به عنوان هویت ملی کشور ماست و باید بتوانیم فرش هایی دارای شناسه داشته باشیم. در پروژه شفاف سازی جریان کالا در وزارت صنعت، فرش جزو گروه کالاهایی است که باید شناسنامه داشته باشد.همچنین با هماهنگی قوه قضاییه و کانون سر دفتران آنهایی که تمایل داشته باشند، می توانند سند مالکیت برای فرش نیز بگیرند. در نتیجه این جشنواره بالاترین خروجی اش شناسایی دانش آموخته حوزه فرش برای راه اندازی کانون ارزیابان است.