نخستین رویداد ملی استارتاپی سلامت محور رازی در البرز برگزار شد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، کرج – ایرنا – نخستین رویداد ملی استارتاپی سلامت محور رازی روز دوشنبه با حضور محققان و پژوهشگران در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی مستقر در حصارک کرج برگزار شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


کرج – ایرنا – نخستین رویداد ملی استارتاپی سلامت محور رازی روز دوشنبه با حضور محققان و پژوهشگران در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی مستقر در حصارک کرج برگزار شد.