نخستین «نشان عالی دانش» خرداد ۱۴۰۲ به برگزیدگان اعطا می شود

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا -نشان ویژه‌ای که طی ماه‌های اخیر با همکاری مشترک دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران تحت عنوان «نشان نماد آموزش عالی ایران» مورد بررسی قرار داشت، از سوی شورای موسس این نشان تحت عنوان «نشان عالی دانش» نام گرفت.نخستین دوره اعطای این نشان ۸ خرداد ۱۴۰۲ […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا -نشان ویژه‌ای که طی ماه‌های اخیر با همکاری مشترک دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران تحت عنوان «نشان نماد آموزش عالی ایران» مورد بررسی قرار داشت، از سوی شورای موسس این نشان تحت عنوان «نشان عالی دانش» نام گرفت.نخستین دوره اعطای این نشان ۸ خرداد ۱۴۰۲ برگزار می شود.