نخستین هیئت اندیشه‌­ورزی در حوزه مسائل زنان تشکیل جلسه داد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا- مدیرکل دفتر توسعه اثربخشی و اثرگذاری سرآمدان و نخبگان از تشکیل نخستین جلسات هیئت‌های اندیشه‌ورزی بنیاد ملی نخبگان با محوریت «بررسی مسائل اساسی حوزه زنان و ارائه راهکارهای پیشنهادی» خبر داد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا- مدیرکل دفتر توسعه اثربخشی و اثرگذاری سرآمدان و نخبگان از تشکیل نخستین جلسات هیئت‌های اندیشه‌ورزی بنیاد ملی نخبگان با محوریت «بررسی مسائل اساسی حوزه زنان و ارائه راهکارهای پیشنهادی» خبر داد.