نشست های صمیمانه رییس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه تهران سال آینده ادامه می یابد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران-ایرنا- مشاور رییس دانشگاه تهران در پیامی تقویت ارتباط بین فردی میان مدیران و ذیفعان را منشأ تأثیر مثبت در همگرایی میان اعضای مجموعه دانست و نوشت: نشست‌های ماهانه، ملاقات عمومی و صمیمانه رئیس و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه تهران با قوت در سال ۱۴۰۲ ادامه پیدا می کند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران-ایرنا- مشاور رییس دانشگاه تهران در پیامی تقویت ارتباط بین فردی میان مدیران و ذیفعان را منشأ تأثیر مثبت در همگرایی میان اعضای مجموعه دانست و نوشت: نشست‌های ماهانه، ملاقات عمومی و صمیمانه رئیس و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه تهران با قوت در سال ۱۴۰۲ ادامه پیدا می کند.