نظرسنجی از مخاطبین

داودمحمدی: پایگاه خبری کارآفرینان موفق به منظور ارتقا سطح محتوای مطالب از مخاطبین خود می خواهد به این سوالات (لینک پرسشنامه) پاسخ دهید.

داودمحمدی: پایگاه خبری کارآفرینان موفق به منظور ارتقا سطح محتوای مطالب از مخاطبین خود می خواهد به این سوالات (لینک پرسشنامه) پاسخ دهید. امیدوارم بتوانیم در سایه حمایت و تعامل شما شاهد ارتقا محتوایی و شکلی در سایت باشیم.

https://forms.office.com/r/Nqb4Dipznb