نمایشگاه اینوتکس بهترین فرصت برای معرفی نوآوری ها، جذب سرمایه و کارآفرینی است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- معاون فناوری پارک فناوری پردیس گفت: نمایشگاه چهار روزه اینوتکس در اردیهشت ماه ۱۴۰۲ بهترین فرصت برای نقش‌آفرینان حوزه زیست‌بوم نوآوری کشور به منظور معرفی نوآوری ها، جذب سرمایه و کارآفرینی است.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- معاون فناوری پارک فناوری پردیس گفت: نمایشگاه چهار روزه اینوتکس در اردیهشت ماه ۱۴۰۲ بهترین فرصت برای نقش‌آفرینان حوزه زیست‌بوم نوآوری کشور به منظور معرفی نوآوری ها، جذب سرمایه و کارآفرینی است.