«نمایشگاه تخصصی کار و اشتغال» ویژه نخبگان با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

«نمایشگاه تخصصی کار و اشتغال» ویژه نخبگان، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به نمایشگاه یک روزه تخصصی کار و اشتغال ویژه نخبگان گفت: ما به حضور نخبگان در قوای سه‌گانه نیاز داریم. نخبگان همواره کوتاه‌ترین مسیر را برای […]

«نمایشگاه تخصصی کار و اشتغال» ویژه نخبگان، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به نمایشگاه یک روزه تخصصی کار و اشتغال ویژه نخبگان گفت: ما به حضور نخبگان در قوای سه‌گانه نیاز داریم. نخبگان همواره کوتاه‌ترین مسیر را برای رسیدن به هدف انتخاب می‌کنند و بیشترین آورده را با کمترین هزینه برای کشور به ارمغان می‌آورند و می توان گفت با یک گل بهار هم می شود.
افتتاحیه «نمایشگاه تخصصی کار و اشتغال» ویژه نخبگان با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری