نهضت ترجمه از ابزارهای مهم اقتدار علمی ایران در جهان است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه نهضت ترجمه از ابزارهای مهم اقتدار علمی ایران در جهان است، گفت: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، نهضت ترجمه باید از درون به بیرون، گسترش یابد و اثرگذاری و اقتدار بین­ المللی فرهنگ ایرانی، اسلامی در جهان امروز […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه نهضت ترجمه از ابزارهای مهم اقتدار علمی ایران در جهان است، گفت: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، نهضت ترجمه باید از درون به بیرون، گسترش یابد و اثرگذاری و اقتدار بین­ المللی فرهنگ ایرانی، اسلامی در جهان امروز تقویت شود.